Υπηρεσίες

Συστήματα Ασφαλείας

Εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων ασφαλείας (συναγερμοί, κάμερες, πυρανίχνευση, έλεγχος πρόσβασης) σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού.