Οι ανανεώσιμες / εναλλακτικές πηγές ενέργειας έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά που τις κάνουν ξεχωριστές:

- Είναι ανεξάντλητες

- Είναι δωρεάν η εκμετάλλευσή τους

- Η χρήση τους δεν επιβαρύνει το περιβάλλον

 

Οι κυριότερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές και μπορούμε εύκολα και με αποσβέσιμο κόστος να αξιοποιήσουμε είναι οι εξής:

bio
design
pools

Η δική σας, μοναδικού σχεδιασμού, 100% οικολογική, φυσική πισίνα τύπου λίμνης!
Μάθετε περισσότερα: