Η τεχνική εταιρία Ι. Κονταράτος & ΣΙΑ Ε.Ε.  αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της ενέργειας, ασφάλειας και ποιότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών.

Παράλληλα, αναλαμβάνουμε την ένταξη ιδιωτών και επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, Leader, Εξοικονομώ κατ'οίκον, κ.α.), τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης της ανταγωνιστικότητας. Μετά από την λεπτομερή μελέτη όλων των διαθέσιμων δεδομένων, συντάσσεται το απαραίτητο κείμενο και υποβάλλεται ένας πληρέστατος φάκελος που αυξάνει τις πιθανότητες ένταξης σας.

bio
design
pools

Η δική σας, μοναδικού σχεδιασμού, 100% οικολογική, φυσική πισίνα τύπου λίμνης!
Μάθετε περισσότερα: