Συντήρηση-Λειτουργία Η/Μ Εγκαταστάσεων

Στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης, η τεχνική εταιρία Ι. Κονταράτος & ΣΙΑ Ε.Ε. αναλαμβάνει τόσο την περιοδική προληπτική συντήρηση, όσο και την επεμβατική συντήρηση αποκατάστασης βλαβών για το σύνολο του Η/Μ εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Ενδεικτικές εγκαταστάσεις: