Εγκαταστάσεις Πυρανίχνευσης – Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

kidde-fire-safety-products-home-office-465x335Οι εγκαταστάσεις Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια ενός κτιρίου. Προκειμένου όμως να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία τους όταν αυτό χρειαστεί, είναι απαραίτητη η τακτική και προσεκτική προληπτική συντήρηση τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ένα ενδεικτικό πρόγραμμα συντήρησης Πυρανίχνευσης περιλαμβάνει:

Ετήσιες Εργασίες

 • Έλεγχος του συστήματος με διαγνωστικό πρόγραμμα μέσω υπολογιστή για να διαπιστωθεί το ποσοστό ρύπανσης των ανιχνευτών και η σωστή λειτουργία όλων των συσκευών του συστήματος (π.χ. Transponders, buttons, σειρήνες) και καθαρισμός αυτών.
 • Έλεγχος σωστής Διευθυνσιοδότησης πυρανιχνευτών με δοκιμαστική ενεργοποίηση τους καθαρισμός πυρανιχνευτών.
 • Έλεγχος σωστής Διευθυνσιοδότησης κομβίων συναγερμού με δοκιμαστική λειτουργία
 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας των συσσωρευτών και έλεγχος των συνδέσεων αυτών.
 • Δοκιμή τυχαίων ανιχνευτών και κομβίων συναγερμού για να διαπιστωθεί αν το σύστημα λειτουργεί κανονικά.
 • Έλεγχος λειτουργιών του πίνακα, θέτοντας αυτόν σε συνθήκες σφάλματος με τεχνικό τρόπο.
 • Δοκιμαστική λειτουργία γενικού συναγερμού με το κομβίο SOUND ALARM και διαπίστωση ότι λειτουργούν όλες οι σειρήνες της εγκατάστασης
 • Έλεγχος συνδέσεων των καλωδίων μέσα στον πίνακα.

Εξαμηνιαίες Εργασίες

 • Καθαρισμός πίνακα με ηλεκτρικό σκουπάκι και φυσητήρα
 • Καθαρισμός και έλεγχος της μπαταρίας του πίνακα
 • Έλεγχος των συνδέσεων και σύσφιξη όπου κρίνεται απαραίτητο

Ημερήσιες Εργασίες

 •    Έλεγχος λειτουργίας πίνακα πυρανίχνευσης και κατάστασης LED σφαλμάτων

Ένα ενδεικτικό πρόγραμμα συντήρησης Πυρόσβεσης περιλαμβάνει:

Ετήσιες Εργασίες

 • Έλεγχος συνδέσμων (κόμπλερ) αντλιών
 • Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων

Εξαμηνιαίες Εργασίες

 • Καθαρισμός πινάκων κίνησης – αυτοματισμών και χώρου

Μηνιαίες Εργασίες

 • Οπτικός έλεγχος ένδειξης μανομέτρων φιαλών
 • Γενικός οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης και δοκιμαστική λειτουργία του συγκροτήματος
 • Έλεγχος αυτόματης λειτουργίας συγκροτήματος με ανακυκλοφορία και εναλλαγή λειτουργίας αντλιών
 • Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα συγκροτήματος και ηλεκτρικής παροχής
 • Έλεγχος φορτιστή και κατάστασης της μπαταρίας.
 • Συντήρηση μπαταριών (έλεγχος πυκνότητας και στάθμης ηλεκτρολύτη). Έλεγχος καλής λειτουργίας και αντικατάσταση όπου απαιτείται.  Έλεγχος τάσης και φόρτισης, καθαρισμός και σύσφιξη ακροδεκτών.
 • Έλεγχος πίεσης δικτύου
 • Έλεγχος πιεστικού δοχείου
 • Έλεγχος διαρροών
 • Έλεγχος φθορών και διαβρώσεων και αποκατάστασή τους.
 • Έλεγχος δεξαμενής πυρόσβεσης, καλή λειτουργία αισθητήρων, διακοπτών στάθμης,
  διατάξεων πλήρωσης (φλότερ) κλπ
 • Έλεγχος και χειρισμός βαλβίδων και κρουνών πυροσβεστικού συγκροτήματος
 • Ρύθμιση πρεσσοστατών & έλεγχος μανομέτρων
 • Εξαέρωση (εάν απαιτείται)
 • Έλεγχος λειτουργίας ανεπίστροφων βαλβίδων
 • Γενικός έλεγχος αυτοματισμού
 • Έλεγχος στάθμης δεξαμενής
 • Έλεγχος διαρροών αντλιών και υδραυλικών συνδέσεων

Παρά την προληπτική συντήρηση, τα συστήματα πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης είναι πιθανό να παρουσιάσουν βλάβες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους τα οποία ίσως επηρεάσουν την ικανότητα τους για άμεση ενεργοποίηση. Ο κεντρικός πίνακας διαθέτει ενδείξεις για κάθε σφάλμα που παρουσιάζεται και μπορεί να μειώσει την απόδοση του συστήματος. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα για την γρήγορη αποκατάσταση τους όταν συμβεί αυτό, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ετοιμότητα του συστήματος.

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό για την συντήρηση και λειτουργία συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης οποιασδήποτε πολυπλοκότητας. Έχουμε αναλάβει και περατώσει με επιτυχία, μεταξύ άλλων, τη Συντήρηση των συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης του Κρατικού Αερολιμένα Ζακύνθου καθώς και πολλών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων.

fm200-11a