Ο θερμογραφικός έλεγχος είναι μια μη καταστρεπτική μέθοδος ελέγχου (Non Destructive Testing) κτιρίων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων εξοπλισμού, ο οποίος πραγματοποιείται με την τεχνική της θερμογραφίας.

Η θερμογραφία αξιοποιεί το φάσμα της υπέρυθρης ακτινοβολίας του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και με την χρήση θερμοκάμερας υπέρυθρων μας επιτρέπει να παρατηρήσουμε, μετρήσουμε και καταγράψουμε την εκπεμπόμενη θερμότητα οποιουδήποτε σώματος. Η εκπεμπόμενη θερμότητα ενός σώματος είναι σε άμεση σχέση με την θερμοκρασία του και από την παρατήρηση των διαφόρων θερμοκρασιών μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη ή μη πιθανών ανωμαλιών και κατ’ επέκταση προβλημάτων.

 Το μεγάλο πλεονέκτημα της θερμογραφίας είναι ότι ο έλεγχος γίνεται από απόσταση από το ελεγχόμενο αντικείμενο και δεν το επηρεάζει, ούτε το αλλοιώνει, ούτε το καταστρέφει, ενώ και ο επιθεωρητής - θερμογράφος βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας.

Ένα άλλο πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι μετατρέπει την εκπεμπόμενη θερμότητα των σωμάτων σε εικόνα, αντιστοιχίζοντας τα διαφορετικά επίπεδα εκπομπής με διαφορετικά χρώματα απεικόνισης, με αποτέλεσμα την ευκολότερη αντίληψη του πιθανού προβλήματος εκ μέρους του θερμογράφου χρησιμοποιώντας όμως και το κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας.

 
 
 

 Θερμογραφικοί Έλεγχοι Κτιρίων

  • Θερμογραφικός έλεγχος μονώσεων (πλάκας, κελύφους, κτλ)
  • Εντοπισμός υγρασίας
  • Εντοπισμός απωλειών θέρμανσης - ψύξης
  • Θερμογραφικός έλεγχος υδραυλικών διαρροών
  • Εισροή υδάτων σε δώμα ή τοίχο
  • Εντοπισμός εγκιβωτισμένων σωληνώσεων και καλωδιώσεων

 Θερμογραφικοί Ηλεκτρομηχανολογικοί Έλεγχοι

  • Θερμογραφικός έλεγχος ηλεκτρολογικών πινάκων
  • Θερμογραφικός έλεγχος υποσταθμών Μ.Τ.
  • Θερμογραφικός έλεγχος μηχανολογικού εξοπλισμού (κινητήρες, αντλίες κτλ)
  • Θερμογραφικός έλεγχος ηλεκτρολογικών και υδραυλικών δικτύων

 
 
 
 
 

 

O Ιάκωβος Κονταράτος, ιδρυτής & διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Τεχνικό Γραφείο Ιάκωβος Ν. Κονταράτος είναι πιστοποιημένος θερμογράφος υπερύθρων επιπέδου LEVEL I, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 18436 από το παγκοσμίως αναγνωρισμένο κέντρο πιστοποίησης INFRARED TRAINING CENTER – ITC.

Η τεχνική εταιρία Ι. Κονταράτος & ΣΙΑ Ε.Ε., κάνοντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, διαθέτει υπερσύγχρονη θερμοκάμερα υπέρυθρων με σκοπό τον πληρέστερο έλεγχο ακριβείας, σε όποιο από τα παραπάνω είδη εγκαταστάσεων ενδιαφέρεστε.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

[sharify]

bio
design
pools

Η δική σας, μοναδικού σχεδιασμού, 100% οικολογική, φυσική πισίνα τύπου λίμνης!
Μάθετε περισσότερα: