ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ι. Κονταράτος & ΣΙΑ Ε.Ε. - Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Η τεχνική εταιρία «Ι. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στους τομείς της Μελέτης, Επίβλεψης, Κατασκευής και Συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού και εγκαταστάσεων καθώς επίσης και στον τομέα Εγκατάστασης και Συντήρησης Συστημάτων Ασφαλείας.

Το ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, Υγιεινής & Ασφάλειας:

ISO 9001:2015 «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας-Απαιτήσεις», που διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την προσέλκυση επενδύσεων και την μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρίας.

ISO 14001:2015 «Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης -Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του», με σκοπό την μείωση της περιβαλλοντικής επίδρασης από την άσκηση της δραστηριότητας της εταιρίας, την συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.

OHSAS 18001:2007 «Σύστημα διαχείρισης επαγγελματικής υγιεινής και ασφάλειας», που διασφαλίζει την εφαρμογή ενός αυστηρού και αποτελεσματικού επιπέδου επαγγελματικής υγιεινής και ασφάλειας, με στόχο την εξάλειψη των κινδύνων, των επαγγελματικών ατυχημάτων και την καθιέρωση αυστηρών απαιτήσεων για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

    bio
    design
    pools

    Η δική σας, μοναδικού σχεδιασμού, 100% οικολογική, φυσική πισίνα τύπου λίμνης!
    Μάθετε περισσότερα: