Εξοικονόμηση Ενέργειας

Energy-saving2

Η αποδοτική χρήση των περιορισμένων φυσικών πόρων μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος (με την μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και εκπομπής αερίων των θερμοκηπίου) όσο και στην εξοικονόμηση χρημάτων λόγω της μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Η τεχνολογική πρόοδος κι η ανακάλυψη νέων υλικών και εξειδικευμένων συστημάτων έχει επιτρέψει την ανάπτυξη πολλών εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας, των οποίων το κόστος γίνεται ολοένα και πιο προσιτό. Το Τεχνικό Γραφείο Ιάκωβος Ν. Κονταράτος έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την ολοκληρωμένη μελέτη και υλοποίηση των παρακάτω εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας: