ΚΕΝΑΚ

kenak

Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) έχει θεσμοθετηθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενεργειακού σχεδιασμού στον κτιριακό τομέα προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Η θέσπιση του ΚΕΝΑΚ ορίζει δύο βασικές υποχρεώσεις:

  • την υποχρέωση υποβολής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων για κάθε έκδοση οικοδομικής άδειας,
  • την υποχρέωση διενέργειας Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτιρίων, Λεβητών & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Κλιματισμού

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης αντικαθιστά ουσιαστικά την μελέτη θερμομόνωσης και εξασφαλίζει την απαίτηση κάλυψης ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά το σχεδιασμό του, το κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του.

Η τήρηση του ΚΕΝΑΚ πιστοποιείται από την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου, στο οποίο ο Ενεργειακός Επιθεωρητής αξιολογεί τη συνολική πραγματική ενεργειακή του απόδοση και το κατατάσσει σε μία από τις εννιά ενεργειακές βαθμίδες.

Η εταιρείας μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και μπορεί να αναλάβει τη σύνταξη της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης για το κτίριο σας σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, εξασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή ενεργειακή του απόδοση. Παράλληλα, έχουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε την επίβλεψη ή εφαρμογή της μελέτης κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτιρίου σας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απόλυτη συμμόρφωση της κατασκευής με την μελέτη και να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα.

[sharify]