Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη

generator-set-xwris-ek-neou-xrisiΗ περιοδική προληπτική συντήρηση των Η/Ζ είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργίας τους και να αποφευχθούν πιθανές βλάβες. Τα Η/Ζ χωρίζονται σε εφεδρικής και συνεχούς λειτουργίας, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης τους.

Ένα Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος εφεδρικής λειτουργίας μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση συνηθισμένων προβλημάτων του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, όπως διαταραχές τάσης ή διακοπές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και ορθή παροχή τάσης σε κάθε τύπο εγκατάστασης. Το Η/Ζ έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει τα φορτία της κατανάλωσης αυτόματα και να προσφέρει την απαιτούμενη ισχύ για την πλήρη και συνεχή λειτουργίας τους.

Η λειτουργία του Η/Ζ εφεδρικής λειτουργίας βασίζεται σε έναν επιτηρητή τάσης μεγάλης ακρίβειας που ελέγχει συνεχώς την τάση του δικτύου. Όταν και οι τρεις φάσεις αυτής έχουν κανονική τάση, τα φορτία ηλεκτροδοτούνται κανονικά μέσω δικτύου. Σε περίπτωση διαταραχών τάσης ενεργοποιείται αυτόματα ένα ειδικό ηλεκτρικό σύστημα που αναλαμβάνει την διακοπή της ηλεκτροδότησης μέσω δικτύου και την εκκίνηση του Η/Ζ προκειμένου αυτό να αναλάβει τα φορτία της κατανάλωσης. Όταν η τάση δικτύου επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα η λειτουργία του Η/Ζ διακόπτεται.

Τα Η/Ζ συνεχούς λειτουργίας διαθέτουν αξιόπιστες διατάξεις που έχουν σαν σκοπό την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ή όταν το δίκτυο είναι ανεπαρκές και δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος αποτελείται από:

 • κινητήρα
 • γεννήτρια
 • σύστημα ψύξης
 • σύστημα εκκίνησης (μίζα) με συσσωρευτή (μπαταρία) και διάταξη φόρτισης
 • πίνακα αυτοματισμού και ελέγχου
 • δεξαμενή καυσίμου
 • βάση έδρασης

Το πρόγραμμα συντήρησης κάθε Η/Ζ σχεδιάζεται με βάση τα εγχειρίδια συντήρησης του κατασκευαστή της γεννήτριας και του κινητήρα, καθώς επίσης και από τον τρόπο χρήσης του (κύρια ή εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας). Ένα ενδεικτικό πρόγραμμα εργασιών παρουσιάζεται παρακάτω:

 • Ηλεκτροπαραγωγο Ζεύγος
  · Γενικός έλεγχος Η/Ζ και παρελκόμενων
  · Έλεγχος αερισμού μηχανοστασίου Η/Ζ
  · Έλεγχος πάκτωσης – στερέωσης
  · Έλεγχος γείωσης Η/Ζ
  · Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων
 • Περιγραφή Εργασιών Πετρελαιοκινητήρα
  · Έλεγχος παροχής πετρελαίου
  · Έλεγχος κυκλώματος και στάθμης λαδιού
  · Έλεγχος κυκλώματος και στάθμης νερού
  · Έλεγχος ρυθμιστή πετρελαίου
  · Έλεγχος αντλίας πετρελαίου
  · Έλεγχος μαγνήτη πετρελαίου (solenoid).
  · Έλεγχος αντίστασης προθέρμανσης
  · Έλεγχος μίζας και δυναμό
  · Έλεγχος συσσωρευτών
  · Έλεγχος συστήματος φόρτισης συσσωρευτών
  · Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων
  · Έλεγχος προστασίας και οργάνων
  · Έλεγχος και ρύθμιση στροφών
  · Έλεγχος ιμάντων
  · Έλεγχος συμπίεσης κινητήρα
  · Ρύθμιση βαλβίδων
  · Έλεγχος ακροφυσίων
 • Εργασίες Πετρελαιοκινητήρα
  · Αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου
  · Αντικατάσταση φίλτρου αέρος
  · Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού
  · Αντικατάσταση λαδιού
  · Αντικατάσταση αντιψυκτικού
  · Καθαρισμός Λίπανση
 • Περιγραφή Εργασιών Γεννήτριας
  · Έλεγχος αυτομάτου διεγέρσεως
  · Έλεγχος αυτοματισμού
  · Έλεγχος τάσεως εξόδου
  · Έλεγχος ανορθωτικού δίσκου γεννήτριας
  · Καθαρισμός Λίπανση
 • Εργασίες Πίνακα Αυτοματισμού
  · Έλεγχος των αυτοματισμών του Η/Ζ.
  · Έλεγχος των οργάνων ένδειξης.
  · Δοκιμαστική λειτουργία του Η/Ζ.
  · Έλεγχος και δοκιμή του επιτηρητή τάσης.
  · Καθαρισμός

Η I. Κονταράτος & ΣΙΑ Ε.Ε διαθέτει την εμπειρία και το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται έτσι ώστε να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Η/Ζ, είτε πρόκειται για συστήματα εφεδρικής είτε για συνεχούς λειτουργίας. Λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις κρίσιμες παραμέτρους έτσι ώστε να σας σχεδιάσουμε και να εγκαταστήσουμε το Η/Ζ που θα καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες σας για αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.