Περιβαλλοντικές Μελέτες

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων διέπεται από τις διατάξεις του N. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» καθώς και άλλες Κανονιστικές διατάξεις του ίδιου νόμου, που έχουν εκδοθεί.

 

perivallontikes-meletes

Η τεχνική εταιρία Ι. Κονταράτος & ΣΙΑ Ε.Ε. αναλαμβάνει την αδειοδότηση παντός είδους έργου ή δραστηριότητας, από την εκπόνηση της μελέτης μέχρι την τελική αδειοδότηση. Αρχικά συγκεντρώνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συντάσσεται η μελέτη ανάλογα με την κατηγορία και υποκατηγορία που ανήκει το υπό κατασκευή έργο ή δραστηριότητα. Στη συνέχεια, οι μελέτες υποβάλλονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες και παρακολουθείται η εξέλιξη τους μέχρι την τελική αδειοδότηση.

 

[sharify]