Πυρανίχνευση – Πυρόσβεση

Η πυρανίχνευση είναι ένα από τα βασικότερα συστήματα ασφαλείας που αποσκοπεί στην έγκαιρη ανίχνευση και ειδοποίηση σε περίπτωση ύπαρξης φωτιάς. Αποτελεί ένα σύστημα πρόληψης και η εγκατάσταση του είναι πλέον υποχρεωτική σε τουριστικές εγκαταστάσεις, δημόσια κτίρια, κ.α., ανάλογα με το ακριβές είδος και το μέγεθος της εγκατάστασης.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από τα παρακάτω βασικά στοιχεία:

  • Τους ανιχνευτές πυρανίχνευσης, τεχνολογίας ιονισμού, θερμοκρασίας, φλόγας, ορατού καπνού ή θερμοδιαφορικούς, που διαθέτουν ένα κατάλληλο αισθητήριο σύστημα για την άμεση ανίχνευση φωτιάς και τοποθετούνται σε προσεκτικά επιλεγμένα σημεία της οροφής του κτιρίου,
  • Τα μέσα ένδειξης και σήμανσης, όπως φωτεινοί επαναλήπτες και ηχητικές σειρήνες πυρανίχνευσης,
  • Τα μπουτόν αναγγελίας φωτιάς, που τοποθετούνται σε κομβικά σημεία και επιτρέπουν την αυτόματη ή ημιαυτόματη λειτουργία του συστήματος,
  • Τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης, που ελέγχει τη λειτουργία όλων των παραπάνω στοιχείων, αποτελώντας ουσιαστικά τον εγκέφαλο του συστήματος πυρανίχνευσης. Λαμβάνει τις πληροφορίες από τους ανιχνευτές και τα μπουτόν, τις επεξεργάζεται και ενεργοποιεί τις κατάλληλες φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις. Παράλληλα, μπορεί να ειδοποιήσει κάποιο κέντρο λήψης σημάτων και, σε περίπτωση που υπάρχει σχετική εγκατάσταση, να θέσει σε λειτουργία τον μηχανισμό κατάσβεσης.

 

Τα συστήματα πυρανίχνευσης χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες:

  • Συστήματα Συμβατικής Πυρανίχνευσης, που αποτελούν την πιο απλή υλοποίηση στην οποία οι ανιχνευτές και τα μπουτόν είναι κατανεμημένα σε ζώνες ανίχνευσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι ενδείξεις συναγερμού στον πίνακα να αναφέρονται στις ζώνες ανίχνευσης και όχι σε συγκεκριμένους ανιχνευτές ή μπουτόν, καθιστώντας έτσι πιο δύσκολη την ανίχνευση του ακριβούς σημείου ανίχνευσης.
  • Συστήματα Σημειακής Αναγνώρισης (Διευθυνσιοδοτημένος πίνακας πυρανίχνευσης), στα οποία κάθε στοιχείο του συστήματος επικοινωνεί μέσω ξεχωριστών ειδικών σημάτων με τον κεντρικό πίνακα. Αυτό επιτρέπει την αναγνώριση του ακριβούς σημείου εγκατάστασης των ανιχνευτών ή μπουτόν αναγγελίας κινδύνου και την ενεργοποίηση μέσων σήμανσης και κατάσβεσης μόνο στο σημείο αυτό. Τα συστήματα αυτά έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται πλέον όλο και πιο συχνά.