Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης (Access control)

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης τοποθετούνται κυρίως σε επαγγελματικούς χώρους και επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο και την καταγραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων προσώπων. Η πρόσβαση γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις με αναγνώστες RFid, με εισαγωγή κωδικού ή χρήση βιομετρικών δεδομένων (δαχτυλικό αποτύπωμα, αμφιβληστροειδής του ματιού, αναγνώριση προσώπου), ενώ κάποιες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνδυασμός των παραπάνω.

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης έχουν λίγες απαιτήσεις σε καλωδίωση και συνοδεύονται συνήθως από εξελιγμένα λογισμικά διαχείρισης, που προσφέρουν προηγμένες δυνατότητες, όπως τη διαχείριση επισκεπτών, την ωρομέτρηση προσωπικού και την σύνταξη αναλυτικών αναφορών με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία πρόσβασης. Παράλληλα, τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης μπορούν να συνδυαστούν με συστήματα συναγερμών και εφαρμογές CCTV, αποτελώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα έλεγχου και προστασίας.

Η τεχνική εταιρία Ι. Κονταράτος & ΣΙΑ Ε.Ε. συνεργάζεται με πιστοποιημένους και διακεκριμένους οίκους του εξωτερικού, διαθέτοντας μια ολοκληρωμένη σειρά προτάσεων σε διάφορα επίπεδα τιμών που μπορούν να καλύψουν πολλές διαφορετικές απαιτήσεις. Σχεδιάζουμε το κάθε σύστημα πρόσβασης με ακρίβεια, φροντίζοντας να εξισορροπεί ανάμεσα στην ικανοποίηση των αναγκών ασφαλείας και την εύρυθμη λειτουργία του ελεγχόμενου χώρου.