Μελέτες-Επιβλέψεις-Κατασκευές

Το Τεχνικό Γραφείο Ιάκωβος Ν. Κονταράτος διαθέτει μακρά εμπειρία σε H/M έργα μιας ευρείας γκάμας εγκαταστάσεων (κατοικίες, δημόσια κτίρια, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κ.λπ.). Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια ενός έργου, από την αρχική μελέτη, την κατασκευή και την επίβλεψη του, μέχρι τη λειτουργία και τη συντήρηση κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων. Με τρόπο σύγχρονο και ολοκληρωμένο, εγγυόμαστε την επιτυχημένη περάτωση όλων των εργασιών και την ασφαλή και απροβλημάτιστη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε τα εξής στάδια:

2016-09-22-17_16_04-%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-website-docx-compatibility-mode-word

  • Προμελέτη: Προσδιορίζονται οι απαραίτητες εργασίες και η αρχική κοστολόγησή τους, συντάσσοντας μία τεχνικοοικονομική μελέτη που υποβάλλεται στον πελάτη προς αποδοχή.
  • Μελέτη εφαρμογής: Περιγράφονται αναλυτικά όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες και παράγονται αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια σύμφωνα πάντα με τις κείμενες διατάξεις και με τις πιο δοκιμασμένες και αποτελεσματικές μεθόδους. Οι διάφορες υπομελέτες επιμερίζονται σε μία ομάδα μηχανικών με σημαντική εμπειρία σε αντικείμενα ανάλογα με την ειδικότητα τους, οι οποίοι χρησιμοποιούν εξειδικευμένο τεχνικό λογισμικό για να παραγάγουν μελέτες υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών με στόχο τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας και την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.
  • Κατασκευή & Επίβλεψη: Το επόμενο στάδιο είναι η κατασκευή του έργου, έχοντας ως γνώμονα την μελέτη εφαρμογής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής υπάρχει συνεχής επίβλεψη από τους έμπειρους μηχανικούς της εταιρίας, προκειμένου να διασφαλιστεί όχι μόνο η υψηλή ποιότητα της κατασκευής αλλά και η συμμόρφωση της με όλες τις κείμενες διατάξεις.
  • Λειτουργία: Το έργο παραδίδεται στον πελάτη και τίθεται σε λειτουργία. Εξετάζονται όλα τα επιμέρους στοιχεία του έργου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία τους συμβαδίζει με τον αρχική μελέτη και σχεδιασμό.
  • Συντήρηση: Εάν απαιτείται, η Εταιρία μας μπορεί να αναλάβει την συντήρηση του έργου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του κάτω από όλες τις συνθήκες και η πραγματοποίηση όλων των εργασιών προληπτικής συντήρησης που είναι απαραίτητες, ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης.