Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

energeiaki-epithewrisiΗ ενεργειακή επιθεώρηση συμπεριλαμβάνει τη διαδικασία εκτίμησης των ενεργειακών καταναλώσεων ενός κτιρίου, τον καθορισμό των κυριότερων παραγόντων που την επηρεάζουν και την πρόταση βελτιώσεων που θα επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία από ανεξάρτητους πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές, που διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για το ελέγχο του κτιριακού κελύφους και των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.

Ο ενεργειακός επιθεωρητής ελέγχει λεπτομερώς το κτίριο, εξετάζοντας όλους τους χώρους και εντοπίζοντας πλήρως τα σημεία στα οποία παρατηρείται υπερβολική κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα, προχωρά στην υποβολή μιας ολοκληρωμένης οικονομοτεχνικής πρότασης για τη βελτίωση τους, προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και, κατ’ επέκταση, χρημάτων.

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και πιστοποιημένο Ενεργειακό Επιθεωρητή που μπορεί να διενεργήσει αυτοψία του προσωπικού ή επαγγελματικού σας χώρου, να προτείνει μέτρα που θα βελτιώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου και να προχωρήσει στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, εάν αυτό απαιτείται.