Θερμογραφικοί Έλεγχοι Κτιρίων

Οι θερμογραφικοί έλεγχοι κτιρίων είναι συνήθως ποιοτικοί (qualitative) και τους χρησιμοποιούμε για τον εντοπισμό των πιθανών σφαλμάτων, αλλά και την προέλευσή τους. Για παράδειγμα όταν έχουμε φαινόμενα υγρασίας με τον  θερμογραφικό έλεγχο, μπορούμε να εντοπίσουμε καθαρά τον πυρήνα της υγρασίας, αλλά στη συνέχεια να προχωρήσουμε και στον εντοπισμό της «πηγής» που δημιουργεί αυτήν την υγρασία, δηλαδή από πού ξεκινάει.

Αυτό σημαίνει ότι με την θερμογραφία μπορούμε να έχουμε μια αρκετά καθαρή εικόνα των εκάστοτε προβλημάτων και  έτσι μπορούμε να περιορίσουμε τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στα ελάχιστα σημεία, προκειμένου να επιδιορθώσουμε το πρόβλημα χωρίς να προκαλέσουμε επιπλέον ζημιές.

Οι πιο συνήθεις περιπτώσεις στις οποίες η χρήση της θερμογραφίας μπορεί να μας δώσει λύσεις είναι οι εξής:

  • Εντοπισμός υγρασιών και προέλευσης αυτών σε δώματα, οροφές, δάπεδα και τοίχους
  • Εντοπισμός διαρροών είτε σε δομικά στοιχεία, είτα από εσωτερικές σωληνώσεις
  • Αναγνώριση ύπαρξης ή όχι μόνωσης σε δομικά στοιχεία, καθώς και αξιολόγηση της κατάστασης της μόνωσης (τρόπος εφαρμογής, ποιότητα εγκατάστασης κτλ)
  • Εντοπισμός θερμογεφυρών και σημείων όπου έχουμε απώλειες θέρμανσης – ψύξης, προκειμένου να μπορούμε να προχωρήσουμε σε προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας
  • Εντοπισμός εγκιβωτισμένων σωληνώσεων σε τοίχους και δάπεδα για την αποφυγή ζημιάς τους από μελλοντικές παρεμβάσεις
  • Σύγκριση ενεργειακής συμπεριφοράς και απόδοσης κατασκευών πριν και μετά από παρεμβάσεις

 

kontaratos-thermografies-11
Έλλειψη μόνωσης εξωτερικά του κτιρίου
kontaratos-thermografies-12
Ύπαρξη θερμογέφυρας στο κάτω μέρος του παραθύρου
kontaratos-thermografies-14
Έλλειψη μόνωσης στην οροφή του κτιρίου
kontaratos-thermografies-13
Κακή εφαρμογή μόνωσης σε τοίχο

 

[sharify]