Μηχανοστάσια Κολυμβητικών Δεξαμενών

662

Το μηχανοστάσιο αποτελεί την “καρδιά” μιας πισίνας και παίζει καθοριστικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της. Περιέχει όλο τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία της πισίνας, όπως αντλίες, φίλτρα, πολυβάνες, ηλεκτρολογικό πίνακα, κλπ. Τοποθετείται συνήθως σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο, που είτε προϋπάρχει είτε χτίζεται για το σκοπό αυτό δίπλα από την πισίνα (ιδανικά ο χώρος του μηχανοστασίου πρέπει να εφάπτεται με το τοιχίο της πισίνας).

Εκτός από το συμβατικό μηχανοστάσιο, για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας αδειοδότησης και εξοικονόμησης χώρου υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης ενός Compact μηχανοστασίου, όταν πρόκειται για πισίνες σχετικά μικρής έκτασης. Ένα Compact μηχανοστάσιο περιέχει όλο τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό σε ένα πολυεστερικό στεγανόhtb1ea3kgxxxxxxgxxxxq6xxfxxxu καλούπι. Απαιτεί έτσι πολύ λιγότερο χώρο σε σχέση με ένα μηχανοστάσιο συμβατικού τύπου, ενώ επίσης απλουστεύει τη διαδικασία αδειοδότησης αφού επιτρέπει την κατασκευή της πισίνας μόνο με μία άδεια μικρής κλίμακας.

Η προσεκτική μελέτη και διαστασιολόγηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί στο μηχανοστάσιο είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανοποιητική λειτουργία της πισίνας και να αποφευχθούν πιθανές βλάβες. Το γραφείο μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή μηχανοστασίων, έχοντας τη δυνατότητα να σας προτείνουμε το κατάλληλο σύστημα που θα καλύπτει την δική σας πισίνα. Επιπρόσθετα, μπορούμε να αναλάβουμε τη συντήρηση του, διαθέτοντας έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να εκτελέσει τις εργασίες συντήρησης που απαιτούνται και να αντιμετωπίσει επιτυχώς οποιαδήποτε βλάβη προκύψει.