Εγκαταστάσεις Κλιματισμού–Split Units

wide_picture_01

Οι εγκαταστάσεις κλιματισμού χρειάζονται τακτική συντήρηση προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους στη μέγιστη δυνατή απόδοση και η μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι ένα κλιματιστικό που δεν έχει συντηρηθεί σωστά μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, απειλώντας αυτούς που βρίσκονται στον κλιματιζόμενο χώρο με μόλυνση από διάφορους μικροοργανισμούς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό λοιπόν να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών.

Η εταιρεία μας διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό για την συντήρηση κάθε είδους εγκαταστάσεων κλιματισμού. Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στη συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων του Γενικού Νοσκομείου Ζακύνθου, που μας επιτρέπει να περατώσουμε με επιτυχία την συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού κάθε μεγέθους και οποιασδήποτε πολυπλοκότητας.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό πρόγραμμα συντήρησης ανάλογα με τον τύπο κλιματιστικού:

Split unit

 • Καθαρισμός εξωτερικής μονάδας με ειδικά χημικά
 • Καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας με ειδικά χημικά
 • Ψεκασμός στοιχείου εσωτερικής μονάδας με ειδικό μυκητιοκτόνο – αντιβακτηριακό
 • Έλεγχος και πλήρωση ψυκτικού υγρού
 • Έλεγχος των ρακόρ και σύσφιξη όπου απαιτείται
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας και απόδοσης των ανεμιστήρων
 • Έλεγχος των μονώσεων σωλήνων
 • Καθαρισμός των λεκανών από βουλωμένες αποχετεύσεις
 • Ηλεκτρολογικός έλεγχος καλωδίων
 • Καθαρισμός, έλεγχος και λίπανση εξωτερικού ανεμιστήρα

Τύπου Ντουλάπας

 • Καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας με ειδικά χημικά
 • Ψεκασμός στοιχείου εσωτερικής μονάδας με ειδικό μυκητιοκτόνο – αντιβακτηριακό
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας και απόδοσης των ανεμιστήρων
 • Έλεγχος των ρακόρ και σύσφιξη όπου απαιτείται
 • Έλεγχος των μονώσεων σωλήνων
 • Καθαρισμός των λεκανών από βουλωμένες αποχετεύσεις
 • Ηλεκτρολογικός έλεγχος καλωδίων
 • Καθαρισμός εσωτερικού ανεμιστήρα

Fan Coil Units

 • Καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας με ειδικά χημικά
 • Ψεκασμός στοιχείου εσωτερικής μονάδας με ειδικό μυκητιοκτόνο – αντιβακτηριακό
 • Καθαρισμός των λεκανών από βουλωμένες αποχετεύσεις
 • Ηλεκτρολογικός έλεγχος καλωδίων

Πύργοι ψύξης

 • Άδειασμα του πύργου από το νερό
 • Καθαρισμός της λεκάνης και του φίλτρου νερού
 • Καθαρισμός των μπεκ ψεκασμού από τα άλατα
 • Λίπανση κουζινέτων
 • Έλεγχος ή αντικατάσταση ιμάντων κίνησης ηλεκτροκινητήρων
 • Έλεγχος κινητήρων
 • Επιθεώρηση των μεταλλικών επιφανειών και επέμβαση όπου υπάρχει διάβρωση