Βιολογικοί Καθαρισμοί

Τα συστήματα βιολογικών καθαρισμών έχουν αναπτυχθεί και σχεδιαστεί προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε κατοικίες, νοσοκομειακές και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Εκτός από την ευρύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλείται μέσω της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και των ακτών, δημιουργούνται επίσης μια σειρά από άλλα προβλήματα, όπως δυσάρεστες οσμές, ανάγκη συχνής χρήσης βυτιοφόρων για την εκκένωση δεξαμενών και κακή απορροφητικότητα του εδάφους.

Τα συστήματα βιολογικών καθαρισμών έχουν τη δυνατότητα να δώσουν λύση σε όλα τα παραπάνω προβλήματα, επιτυγχάνοντας τον καθαρισμό των λυμάτων με ασφαλή, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Παράλληλα, απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και διαθέτουν πολυετή εγγύηση. Το νερό που προκύπτει μετά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για πότισμα, εξασφαλίζοντας οικονομία μέσω της ανακύκλωσης σημαντικής ποσότητας νερού.

Το Τεχνικό Γραφείο Ιάκωβος Ν. Κονταράτος αναλαμβάνει την μελέτη, επίβλεψη και εγκατάσταση συστημάτων βιολογικού καθαρισμού σε συνεργασία με πρωτοπόρες εταιρείες του χώρου. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε το κατάλληλο σύστημα βιολογικού καθαρισμού ανάλογα με το είδος εγκατάστασης (κατοικία, συγκρότημα κατοικιών, ξενοδοχεία, κ.λπ.) που θα επιλύσει όλα τα προβλήματα επεξεργασίας λυμάτων.