Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν μία συμφέρουσα και σίγουρη απόδοση. Προκειμένου όμως να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή απόδοση τους και η τέλεια και απρόσκοπτη λειτουργία τους για είκοσι έτη, προλαμβάνοντας ή αποφεύγοντας πιθανές δυσλειτουργίες, απαιτείται ο περιοδικός έλεγχος και η τακτική συντήρηση τους.

sintirisi-fwtovoltaikwn

Ένα σωστά προσαρμοσμένο πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει:

  • Τακτικό πλύσιμο των πάνελ, απομακρύνοντας τη συγκέντρωση σκόνης και αλάτων
  • Έλεγχος των αντιστροφέων και των πάνελ με πιστοποιημένα όργανα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο περί των μετρήσεων Φωτοβολταϊκών πάνελ DIN EN 62446 VDE 0126-23
  • Προσαρμογή του περιβάλλοντος χώρου του φωτοβολταϊκού συστήματος (π.χ. κόψιμο χόρτων και κλαδιών), έτσι ώστε να αποφεύγεται η σκίαση των πάνελ
  • Τηλεπαρακολούθηση του συστήματος
  • Άμεση ανταπόκριση και τεχνική υποστήριξη
Το Τεχνικό Γραφείο Ιάκωβος Ν. Κονταράτος έχει αναλάβει την συντήρηση ενός μεγάλου αριθμού φωτοβολταϊκών συστημάτων. Διαθέτουμε τα κατάλληλα όργανα και το εξειδικευμένο προσωπικό που θα εφαρμόσει την κατάλληλη μέθοδο ελέγχου και συντήρησης των φωτοβολταϊκών συστημάτων σας, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή απόδοση και διάρκεια ζωής τους.