Συναγερμοί – Κέντρο Λήψης Σημάτων

Το Τεχνικό Γραφείο "Ιάκωβος Ν. Κονταράτος" συνεργάζεται με τις κορυφαίες εταιρείες στο πεδίο των συναγερμών σπιτιών και καταστημάτων/γραφείων, προσφέροντας συστήματα υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας που διασφαλίζουν πλήρως τον προσωπικό ή επαγγελματικό σας χώρο σε προσιτή τιμή.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας μπορεί να κάνει αυτοψία στο χώρο σας και να σας προτείνει ένα εξατομικευμένο και προσεκτικά σχεδιασμένο σύστημα συναγερμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σας και τις ιδιαιτερότητες του χώρου σας.

Τα συστήματα συναγερμού χωρίζονται σε ενσύρματα και ασύρματα, ανάλογα με τον τρόπο εγκατάστασης. Το ενσύρματο σύστημα έχει το πλεονέκτημα της αυξημένης αξιοπιστίας, ενώ το ασύρματο προσφέρει τη δυνατότητα εγκατάστασης χωρίς την ύπαρξη έτοιμου δικτύου καλωδίωσης στο χώρο και με λιγότερες απαιτούμενες εργασίες. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας και συντήρησης, το κόστος και τις πιθανές ιδιαιτερότητες του χώρου εγκατάστασης.

Το Τεχνικό Γραφείο Ιάκωβος Ν. Κονταράτος συνεργάζεται με 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη λύση προστασίας που αποτρέπει κάθε απόπειρας παραβίασης. Το σύστημα συναγερμού είναι σε συνεχή επικοινωνία με το κέντρο λήψης σημάτων, που αποκωδικοποιεί και καταγράφει κάθε σήμα που λαμβάνει. Στη συνέχεια το σήμα αυτό αναλύεται και αξιολογείται από τους έμπειρους χειριστές του Κέντρου, οι οποίοι ειδοποιούν αν χρειάζεται τον ιδιοκτήτη ή την αστυνομία για επίσκεψη στο χώρο σας και πραγματοποίηση ελέγχου.