Μετρήσεις-Ρύθμιση Καυστήρων-Λεβήτων

Οι καυστήρες και οι λέβητες αποτελούν τα βασικά στοιχεία του συστήματος μετατροπής της ενέργειας των καυσίμων σε θερμότητα για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης χώρων και νερού χρήσης. Είναι πολύ σημαντικό να ρυθμιστούν σωστά σε λειτουργία και να συντηρούνται κανονικά, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των καυστήρων/λεβητών.

Οι μετρήσεις των καυσαερίων γίνονται με εξειδικευμένο όργανο και δίνουν πληροφορίες για την ποιότητα της καύσης, την παραγωγή ρύπων και τον βαθμό απόδοσης, οδηγώντας έτσι σε μια πλήρη αξιολόγηση της ποιότητας της λειτουργίας του συστήματος καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου. 

Μια φορά το έτος συνίσταται να γίνεται συντήρηση του καυστήρα και καθαρισμός του λέβητα, κατά προτίμηση στο τέλος της χειμερινής σεζόν (μήνες Απρίλιο-Μάϊο). Αυτή η χρονική περίοδος βοηθά στον καλύτερο καθαρισμό του λέβητα, αποφεύγοντας παράλληλα τη διάβρωση από τα κατάλοιπα της καύσης.

Η σωστή ρύθμιση του καυστήρα και η ετήσια συντήρηση του συμβάλλουν στην επίτευξη μεγάλης οικονομίας στο καύσιμο, ελαχιστοποιώντας τις βλάβες του και ανεβάζοντας κατά πολύ το προσδόκιμο ζωής του καυστήρα και του λέβητα.