Πελατολόγιο

Η “Ι. Ν. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε” έχει αναπτύξει ένα σταθερό και διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιο με βάση τις περιοχές της Ζακύνθου και της Πάτρας που επεκτείνεται σχεδόν σε όλη την κεντρική και νοτιοδυτική Ελλάδα.

Στο πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνονται εκατοντάδες ιδιωτικά έργα καθώς επίσης και διάφορα άλλα έργα που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως Νοσοκομεία, Αεροδρόμια, Πρωτοδικεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Καταστήματα της ΔΕΔΔΗΕ και πολλά άλλα.

Η συνεχής εμπιστοσύνη που δείχνουν στην εταιρεία μας οι οργανισμοί και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα επιβραβεύει τον επαγγελματισμό και την αξιοπιστία που δείχνουμε σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.

Ορισμένοι από τους βασικούς πελάτες της εταιρείας μας είναι: